Ισολογισμοί

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, στον χώρο αυτό της ιστοσελίδας μας αναρτούμε τον ισολογισμό της κάθε χρονιάς.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τηλ: +30 27460 24250
Fax: +30 27460 24121