Διακρίσεις

London International Olive Oil Competition 2016 - Αργυρό Βραβείο

Olymp Awards 2016 - Αργυρό Βραβείο

The Olympia Health & Nutrition Awards Committee 2016 - Αργυρή Διάκριση - Υψηλό Επίπεδο Φαινολών

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τηλ: +30 27460 24250
Fax: +30 27460 24121